Interoperacyjność to zdolność współdziałania wszystkich systemów teleinformatycznych z rejestrami publicznymi Urzędu. Zapewnia wyższe bezpieczeństwo i dostępność zgromadzonych danych, a także prowadzi do sprawniejszej obsługi klientów.

Interoperacyjny urząd

Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności precyzyjnie określa wymagania dotyczące rejestrów i systemów teleinformatycznych. Te muszą być zarządzane z uwzględnieniem ich funkcjonalności, niezawodności […] przy zastosowaniu norm oraz uznanych w obrocie profesjonalnym standardów i metodyk.

Wiemy jak pomóc!

Oferujemy kompleksowy pakiet wdrożenia Krajowych Ram Interopeacyjności, dzięki któremu łatwo i szybko dostosujesz swój Urząd do wymagań Rozporządzenia z dn. 12.04.2012r.

Masz pytanie? Chcesz uzyskać więcej informacji? Nasi konsultanci czekają na Ciebie!

Pakiet

icon elearning
E- learning - 6 nowoczesnych, zdalnych szkoleń, dzięki którym dowiesz się jak wdrożyć Krajowe Ramy Interoperacyjności w swoim urzędzie!

icon audit
Audyt zerowy - kompleksowy, zdalny audyt zgodności z kryteriami Rozporządzenia z dn. 12.04.2012r. realizowany przy pomocy elektronicznego formularza.

icon documentation
Wzory dokumentów - kompletny wzór dokumentacji spełniającej kryteria rozdziału IV Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

icon support
Asysta merytoryczna - zdalny nadzór eksertów nad procesem wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności (hangout, telefon, e-mail).

icon software
Oprogramowanie Vera Risk - intuicyjny program wspierający wdrożenie wymagań rozporządzenia, w którym szybko i bezproblemowo będziesz zarządzać ryzykiem w Twoim urzędzie.

icon certification
Certyfikat „Interoperacyjny Urząd” - doskonałe narzędzie budowy wizerunku, reputacji i komunikacji z klientem, będące potwierdzeniem spełnienia wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności.

Usługi dodatkowe

icon audit WCAG
Audyt oraz dostosowanie strony internetowej do WCAG - kontrola implementacji wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0, dostępności i czytelność treści internetowych) strony internetowej urzędu z uwzględnieniem poziomu AA standardu.

[pobierz ofertę w pdf]
[pobierz raport w pdf]
icon audit pentests
Testy penetracyjne - zaawansowane badanie bezpieczeństwa sieci, systemów intranetowych i internetowych. Dzięki symulacji rzeczywistych ataków zidentyfikowane zostaną obszary stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i poufności danych, a także mogącyce wpłynąć na zakłócenia ciągłości świadczenia usług przez urząd.
icon audit IT
Audyt teleinformatyczny - weryfikacja stanu zabezpieczeń urzędu w kontekście wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego przetwarzanych danych, bazując na międzynarodowych normach i standardach (m.in. ISO/IEC 27001,ISO/IEC 27002).

E-learning - fragmenty szkoleń


Spójrzmy na to inaczej!

Dzisiejsze rozwiązania pozwalają na wykorzystanie zdalnych narzędzi, które zmniejszają koszty funkcjonowania, oszczędzają czas, dają nowe możliwości komunikacji z klientem oraz sprawniejszego wykorzystania zasobów. Zdalne szkolenia, audyty a także nowoczesne oprogramowanie są fundamentem nowoczesnej e- administracji.

Kontakt

Jarosław Matuszewski
Account manager

tel: ​+48 603 604 582
email: jaroslaw.matuszewski@veracity.pl

Fundacja Veracity

tel: +48 61 646 08 23
email: fundacja@veracity.pl

NIP: 783-168-64-17
REGON: 302041910
KRS: 0000411050

logo veracity
logo veracity
logo webdepot